Publications

International peer-reviewed articles

 

Van Bochove, M. and L. Oldenhof (2018) Institutional Work in Changing Public Service Organizations: The Interplay Between Professionalization Strategies of Non-Elite Actors. Administration & Society, Early View Online. [PDF]

 

Verhoeven, I., M. van Bochove (2018). Moving Away, Toward, and Against: How Front-Line Workers Cope with Substitution by Volunteers in Dutch Care and Welfare Services. Journal of Social Policy, Early View Online. [PDF]

  

Van Bochove, M., E. Tonkens, L. Verplanke, and S. Roggeveen (2016) Reconstructing the Professional Domain: Boundary Work of Professionals and Volunteers in the Context of Social Service Reform. Current Sociology, Early View Online, DOI: 10.1177/0011392116677300. [PDF

 

Snel, E., M. 't Hart, and M. van Bochove (2016) Reactive Transnationalism: Homeland Involvement in the Face of Discrimination. Global Networks, Early View Online, DOI: 10.1111/glob.12125. [PDF

 

Da Roit, B. and M. van Bochove (2015) Migrant Care Work Going Dutch? The Emergence of a Live-in Migrant Care Market and the Restructuring of the Dutch Long-Term Care System. Social Policy & Administration, Early View Online, DOI: 10.1111/spol.12174. [PDF]

 

Van Bochove, M., J. Burgers, A. Geurts, W. de Koster, and J. van der Waal (2015) Questioning Ethnic Identity: Interviewer Effects in Research About Immigrants' Self-Definitions and Feelings of Belonging. Journal of Cross-Cultural Psychology 46(5), 652-666. [PDF]

 

Van Bochove, M. and G. Engbersen (2015) Beyond Cosmopolitanism and Expat Bubbles: Challenging Dominant Representations of Knowledge Workers and Trailing Spouses. Population, Space and Place 21(4), 295-309. [PDF]

 

Van Bochove, M. (2012) Truly Transnational: The Political Practices of Middle-Class Migrants. Journal of Ethnic and Migration Studies 38(10), 1551-1568. [PDF]

 

Van Bochove, M., K. Rusinovic and G. Engbersen (2010) The Multiplicity of Citizenship: Transnational and Local Practices of Middle-Class Migrants. Global Networks 10(3), 344-364. [PDF]

 

Van Bochove, M. and J. Burgers (2010) Disciplining the Drifter: The Domestication of Travellers in the Netherlands. British Journal of Criminology 50(3), 206-221. [PDF]

 

 

Dutch peer-reviewed articles

 

Burgers, J. and M. van Bochove (2014) Kwetsende taal: een kleine sociologie van de belediging. Sociologie 10(2), 177-189. [PDF]

 

Van Bochove, M., K. Rusinovic and G. Engbersen (2009) Lokaal of transnationaal: Actief burgerschap bij de allochtone middenklasse. Beleid en Maatschappij 36(1), 28-39. [PDF]

 

Van Bochove, M. and J. Burgers (2009) De stille kracht van pragmatische preventie: Analyse van verschuivingen in het woonwagenbeleid. Sociologie 5(1), 69-88. [PDF]

 

 

Books

  

Van Bochove, M., E. Tonkens and L. Verplanke (eds) (2014) Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten? Nieuwe verhoudingen tussen vrijwilligers en professionals in zorg en welzijn. Den Haag: Platform31. [PDF]

 

Van Bochove, M. (2012) Geographies of Belonging. The Transnational and Local Involvement of Economically Successful Migrants.  Doctoral dissertation. Rotterdam: Erasmus University. [PDF] (To receive a copy, please send an email to vanbochove@eshpm.eur.nl)

 

 

Edited collections

 

Rusinovic, K. and M. van Bochove (eds.) (2009) Migranten en burgerschap: themanummer. Beleid en Maatschappij 36(1).

 

 

Book chapters

 

Van Bochove, M., I. Verhoeven and S. Roggeveen (2013) Sterke vrijwilligers, volhardende professionals: Nieuwe verhoudingen door de Wmo. In T. Kampen, I. Verhoeven and L. Verplanke (eds). De affectieve burger: Hoe de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid (pp. 187-203). Amsterdam: Van Gennep.

 

Van Bochove, M., K. Rusinovic and G. Engbersen (2009) Local and Transnational Aspects of Citizenship: Political Practices and Identifications of Middle-Class Migrants in Rotterdam. In J.W. Duyvendak, F. Hendriks and M. van Niekerk (eds). City in Sight: Dutch Dealings with Urban Change (pp. 103-119). Amsterdam: Amsterdam University Press.

 

 

Book reviews

 

Van Bochove, M. (2013). Boekbespreking B. de Hart, Een tweede paspoort: Dubbele nationaliteit in de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland. Mens en Maatschappij 88(3), 330-332.

 

Van Bochove, M. and K. Rusinovic (2008) Transnationalism and Dimensions of Citizenship, review essay. Journal of Ethnic and Migration Studies 34(8), 1337-1443. [PDF]

 

Van Bochove, M. and K. Rusinovic (2007) Boekensignalement Transnationalisme en burgerschap. Beleid en Maatschappij 34(3), 188-192. [PDF]

 

 

Professional publications

 

Van de Bovenkamp, H., A. Stoopendaal, M. van Bochove, H. Hoogendijk and R. Bal (2018) Persoonsgerichte zorg, regeldruk en regelruimte: van regelreflex naar spiegelreflex. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam. [PDF]

 

Van de Bovenkamp, H., A. Stoopendaal, L. Oldenhof, M. van Bochove and R. Bal (2017) Regeldruk & regelruimte. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam. [PDF]

 

Van Bochove, M., D. zur Kleinsmiede, S. Ashu (2017) Kwetsbaar, en dan? Hoe inwonende buitenlandse zorgverleners en hun werkgevers omgaan met precaire arbeid. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam. [PDF]

 

De Kam, D., M. van Bochove and R. Bal (2017) Toezicht houden op veranderingen in governance: Ziekenhuisfusies en het medisch specialistisch bedrijf. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam. [PDF]

 

Van de Maat, J.W., M. van Bochove and B. Da Roit (2014) Inwonende zorgmigranten, een nieuwe trend? Geron: tijdschrift over ouder worden en samenleving 16(4), 49-51.

 

Tonkens, E., L. Verplanke, M. van Bochove and J.W. Duyvendak (2014) We kunnen niet te veel aan vrijwilligers overlaten. Sociale vraagstukken, 7 September 2014.

 

Tonkens, E. and M. van Bochove (2014) De vrijwilliger is beperkt inzetbaar. Trouw, 6 September 2104.

 

Van Bochove, M. and M. Verhoeven (2014) Hulp voor af en toe: Ervaringen van burenhulpvragers en -aanbieders in Den Haag Segbroek. Amsterdam: University of Amsterdam. [PDF]

 

Van Bochove, M., J.W. Duyvendak, B. van der Ent, E. van Gemert, S. Roggeveen, E. Tonkens, M. Verhoeven, L. Verplanke (2014) Kunnen we dat niet aan vrijwilligers overlaten? Sociale Vraagstukken, 10 March 2014.

 

Van Bochove, M., K. Rusinovic and G. Engbersen (2011) On the Red Carpet. Expats in Rotterdam and The Hague. Rotterdam: Erasmus University. [PDF]

 

Van Bochove, M., K. Rusinovic and G. Engbersen (2010) Over de rode loper. Kennismigranten in Rotterdam en Den Haag. Den Haag: Nicis Institute. [PDF]

 

Van Bochove, M., K. Rusinovic and G. Engbersen (2009) De stad en staat van de

burger: Het stadsburgerschap van de allochtone middenklasse. Den Haag: Nicis Institute. [PDF]

 

Van Bochove, M. (2008) Een rolmodel, ik? Vijftien Rotterdamse vrouwen over succes, inspiratie en mentoring, Rotterdam: Sociaal Platform Rotterdam. [PDF]

 

 

Blogs

 

Van Bochove, M. and L. Oldenhof (2018) Grotere inzet vrijwilligers leidt tot nieuwe winnaars en verliezers. Sociale Vraagstukken, 1 November 2018.

 

Van Bochove, M. (2018) Zelf kiezen, zolang je maar het goede kiest. Versvak.nl, 3 April 2018.

 

Van Bochove, M. (2017) Migrantenzorgwerkers in Nederland: Mythes ontkracht. Sociale Vraagstukken, 28 August 2017.

 

Van Bochove, M. (2017) Een huis met een meid. Versvak.nl, 27 April 2017.

 

Van Bochove, M. (2015) Are expatriates really that different from immigrants? OpenPop.org.

 

Van Bochove, M. (2014) Gevoelens van verbondenheid voorbij het herkomstlandVersvak.nl, 10 June 2014.

 

 

Interviews

 

De Groene Amsterdammer (2018) Trillende handen aan het bed, 13 June 2018.

 

Nieuw Amsterdams Peil (2017) Vrijwilligers helpen bij taal en integratie, 17 February 2017.

 

Lrytas.lt (2017) Jei yra emigrantų rojus, tai jis – Nyderlanduose, 14 February 2017.

Vrij Nederland (2016) De Oplossers: Expats kunnen maar moeilijk vriendschap sluiten met Nederlanders, zo blijkt uit onderzoek. Hoe worden we betere vrienden?, 9 July 2016.

 

IDEM Rotterdam (2016) Hoogopgeleide migrant voelt zich minder Nederlander, June 2016.

 

Jong aan de Amstel (2015) Onderzoeker Marianne van Bochove: 'In vrijwilligers moet je ook investeren', March 2015, p. 5.

 

Movisie (2014) Grenzen aan de verantwoordelijkheid van vrijwilligers? (Ervarings)deskundigen aan het woord, 13 November 2014.