Dr. Marianne van Bochove

Senior onderzoeker +

Binding met praktijk +

Bewonersparticipatie +

Impact : corona +

Migranten in zorg +

Diversiteit + inclusie +

Ouderen : huisvesting .

 

  

Lees alles over het onderzoek DE MAATSCHAPPELIJKE IMPACT VAN COVID-19 op

www.impactcorona.nl.

 

Inclusief 6 lessen vanuit de coronacrisis voor het sociaal domein.  

 

 

Ik schrijf, presenteer en adviseer over maatschappelijk relevante thema's op het gebied van grootstedelijke vraagstukken, bewonersparticipatie, zorg en welzijn. Thema's waar ik me o.a. mee bezighoud, zijn: 

  • Participatie van bewoners op gemeentelijk niveau
  • De maatschappelijke impact van de coronacrisis
  • Een inclusieve werkomgeving voor professionals
  • De inzet van vrijwilligers in het sociaal domein
  • Migranten in zorgverlening ('zorg-au-pairs')
  • Nieuwe woonvormen voor ouderen

Sinds 2021 werk ik als senior onderzoeker bij het kenniscentrum Governance of Urban Transitions (GUTs) van De Haagse Hogeschool. Ik werk in deze rol nauw samen met de lectoren en onderzoekers van de lectoraten rond grootstedelijke ontwikkeling, public governance, civic technology en jeugdhulp. Daarnaast ben ik als senior onderzoeker verbonden aan EMMA - Experts in Media en Maatschappij, een maatschappelijk betrokken onderzoeks- en adviesbureau in Den Haag.  

 

Mijn wortels liggen in de Sociologie. Ik ben in 2012 gepromoveerd op een onderzoek naar het lokale burgerschap en de bindingen met het herkomstland van succesvolle migranten in Rotterdam. Daarna ben ik als postdoctoraal onderzoeker aan de slag gegaan met een onderzoek naar actief burgerschap in wijken en zorgorganisaties. Van 2014 tot 2021 werkte ik bij Erasmus School of Health Policy & Management, waar ik me niet alleen met zorgvraagstukken bezighield, maar bijvoorbeeld ook met de inzet van vrijwilligers bij de re-integratie van ex-delinquenten.

 

In mijn onderzoek ben ik steeds op zoek naar nieuwe manieren om mijn boodschap over te brengen. Zoals overzichtelijke infographics en podcasts.

 

 

Meer weten?

 

Kenniscentrum Governance of Urban Transitions (GUTs) 

De Haagse Hogeschool

Johanna Westerdijkplein 75

2521 EN Den Haag

Mail: m.e.vanbochove@hhs.nl

Telefoon (managementassistent GUTs): 06 - 38 29 22 60 of

                                                                06 - 48 07 22 03

 

 

EMMA - Experts in Media en Maatschappij

Wijnhaven 88
2511 GA Den Haag

Mail: vanbochove@emma.nl 

Telefoon (front office EMMA): 070 - 87 00 460