Onderwijs

Nieuwe onderwijsvormen

 

Aan de Erasmus Universiteit heb ik als universitair docent veel ervaring opgedaan met verschillende onderwijsvormen.

 

Sommige hoorcolleges die ik tijdens mijn studie heb bijgewoond hebben me geïnspireerd en zijn me altijd bijgebleven. Maar het meeste heb ik geleerd tijdens interactieve werkgroepen en door ervaring op te doen in het veld. In het onderwijs dat ik geef zoek ik daarom altijd naar interactie met de studenten en ga ik uit van leren door te doen.

 

Ik experimenteer graag met nieuwe onderwijsvormen. Zo maakte ik voor coronatijd al gebruik van korte instructievideo's die studenten voorbereiden op interactieve colleges. Mijn onderwijs richt zich niet alleen op het overdragen van kennis, maar ook op het aanleren van vaardigheden, zoals het maken van infographics. In 2018 ben ik genomineerd voor de Onderwijsinnovatieprijs van de Erasmus School of Health Policy & Management.

 

 

Onderwijs aan De Haagse Hogeschool

 

De inclusieve stad (2021-heden) 

Gastcollege in de minor De inclusieve stad, over hoe burgers mee te nemen in de ontwikkeling van beleid en over arbeidsmigranten in de ouderenzorg.

 

Onderzoeksstage (2022-2024)

Stagebegeleider derdejaarsstudent Bestuurskunde/Overheidsmanagement, onderzoeksstage over Wijkagenda in de Bomen- en Bloemenbuurt; tweedejaarsstudenten Sociologie (EUR), onderzoeksstage over wonen en zorg voor ouderen.

 

Projectmatig werken (2022-2023)

Opdrachtgever projectgroepen (eerstejaarsstudenten), over burgerparticipatie in de Omgevingswet, inclusie, diversiteit en gelijkwaardigheid op de werkvloer, stemgedrag van jongeren bij de gemeenteraadsverkiezingen.

  

 

 

Onderwijs bij ESHPM / Erasmus Universiteit

 

Comparative Health Policy (2017-2021) 

Dit vak is onderdeel van de Master Health Economics, Policy & Law. Het is gericht op het onderzoeken van verschillen in gezondheidszorgbeleid tussen landen: wat zijn de verschillen, hoe kunnen we die verklaren, en wat kunnen we van andere landen leren? De uitwisseling van kennis tussen studenten uit verschillende landen maakt dit vak heel boeiend om te geven.

  

Thesis Health Economics, Policy & Law (2016-2021)

Als het even kan betrek ik studenten bij lopend onderzoek, bijvoorbeeld naar collectieve woonvormen voor ouderen, inwonende buitenlandse zorgverleners, en de samenwerking tussen vrijwilligers en professionals. Als student vond ik de scriptie het leukste onderdeel van de studie en ik hoop dat studenten die bij mij afstuderen dat ook vinden.

 

Zorg en Welzijn (2017-2019)

Bachelor 2-vak over verschuivingen in het sociaal domein: van nationaal naar lokaal, van formeel naar informeel, en van zorg naar een focus op breder welzijn. In dit multidisciplinaire vak (aandacht voor beleid, recht, organisatie en het cliëntperspectief) staan ggz en jeugdzorg centraal. 

  

 

Onderwijs overig

  

Ik word regelmatig gevraagd voor het verzorgen van cursussen bij andere onderwijsinstellingen.

 

Samenwerking tussen vrijwilligers en professionals (2017-2024)

Innovatief Vrijwilligersmanagement

Hogeschool Utrecht

 

Begeleiding Thesis Master of Health Business Administration (2023-2024)

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur 

 

Ontwerpen of ontwikkelen? Beleidsvorming in perspectief (2018)

Strategie en beleid in de publieke gezondheid

NSPOH (Netherlands School of Public and Occupational Health)

 

Ethnographic Methods (2018)

Innovating Solutions for Aging Population

University of Copenhagen